Sagitta 'Glatisant'                 This site in English

Deze Glatisant-site gaat over de Catamaran Glatisant, tot 2017 mijn boot.
Mijn oudere site over de Vega Glatisant is hier te vinden. Albin Vega 'Glatisant'


Nadat ik de Albin Vega begin 2005 had verkocht aan een Hongaar, kwam een Sagitta in beeld die in Engeland te koop lag. En al snel was die in mijn bezit (leve de Europese Unie!). Na vele zeemijlen en een tocht naar de Azoren beginnen de dromen (en niet te vergeten: die van mijn gezinsleden...) zich op andere horizonnen te richten. De Glatisant is dus weer te koop.

Deze site geeft je een indruk van de Woods Sagitta in het algemeen, en van de Glatisant in het bijzonder (bovendeks en onderdeks). De overstap van een monohull naar een multihull roept natuurlijk vragen op, daarom ook aandacht voor het ‘waarom in ’s hemelsnaam een cat?’ In 2010 ben ik naar de Azoren geweest (Naar de Azoren en weer terug). Tijdens die tocht heb ik een blog bijgehouden.

Vooraanzicht met oude zeilen

Even voorstellen: Marc de Rooy

Marc de Rooy